تنفر وزارت کار رییس جمهور وزارت امور خارجه

تنفر: وزارت کار رییس جمهور وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار اجتماعی سفر مرتضوی به خطه سرسبزشمال بعد ازحکم بازداشت یعنی اینکه او به ریش همه می خندد / روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:بدون شک یکی از دلایل تسریع در دستگیری سعید مرتضوی که از دید و منظر قوه قضائیه و ضابطینش گم شده است بود، پیگیری و فشار همه جانبه مردم

سفر مرتضوی به خطه سرسبزشمال بعد ازحکم بازداشت یعنی اینکه او به ریش همه می خندد / روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی:سفر مرتضوی به خطه سرسبزشمال بعد ازحکم بازداشت یعنی اینکه او به ریش همه می خندد

عبارات مهم : اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:بدون شک یکی از دلایل تسریع در دستگیری سعید مرتضوی که از دید و منظر قوه قضائیه و ضابطینش گم شده است بود، پیگیری و فشار همه جانبه مردم و کسانی بود که از بابت عملکرد این فرد مجبور خسارات مادی و معنوی غیرقابل جبرانی شده است بودند.

سفر مرتضوی به خطه سرسبزشمال بعد ازحکم بازداشت یعنی اینکه او به ریش همه می خندد / روزنامه جمهوری اسلامی

فضای مجازی همچون یک ناظر دلسوز به دنبال او بود و امروز که به رغم حمایت های محفلی خاص دستگیر شده است هست، امید آن می رود که این تحقیر درس عبرتی جهت کسانی باشد که در احقاق حقوق مردم کوتاهی می نمایند.

ماجرا از این جنبه نیز جالب است که نه تنها ذره ای ندامت و پشیمانی جهت آنچه مرتضوی انجام داد در او دیده نمی شود، بلکه بعد از صدور حکم از سوی عدلیه نظام، خیلی خونسرد و راحت به روستاهای سرسبز و خوش آب و هوای شمال کشور می رود و به ریش همه می خندد! البته مقصر مهم او نیست بلکه سیستم و فضای حاکم بر آن دولت فخیمه پاک دستان بود که او و امثال او را رشد داده و بر سر ملت مسلط کردند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:بدون شک یکی از دلایل تسریع در دستگیری سعید مرتضوی که از دید و منظر قوه قضائیه و ضابطینش گم شده است بود، پیگیری و فشار همه جانبه مردم

واژه های کلیدی: اسلامی | بازداشت | پشیمانی | روزنامه | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs