تنفر وزارت کار رییس جمهور وزارت امور خارجه

تنفر: وزارت کار رییس جمهور وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی بیانیۀ یکسان ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه راجع به سوریه

وزیران خارجه روسیه، ایران، و ترکیه که امروز در آستانه گرد هم آمده‌اند، بر سر بیانیه‌ای یکسان به توافق رسیدند.

بیانیۀ یکسان ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه راجع به سوریه

بیانیۀ یکسان ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه راجع به سوریه

عبارات مهم : ترکیه

وزیران خارجه روسیه، ایران، و ترکیه که امروز در آستانه گرد هم آمده اند، بر سر بیانیه ای یکسان به توافق رسیدند.

به روایت بخش سیاست خارجی خبرگزاری تسنیم، وزرای امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون روسیه و جمهوری ترکیه، به عنوان ضامنین نظارت بر رژیم آتش بس در سوریه، به دعوت جمهوری قزاقستان در آستانه جمع شدند تا به ارزیابی همکاری سه جانبۀ خود از وقت اجرای نخستین نشست بین المللی دربارۀ سوریه در آستانه در 23 تا 24 ژانویۀ 2017 بپردازند.

بیانیۀ یکسان ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه راجع به سوریه

بیانیه نهایی وزیران خارجه ایران، روسیه و ترکیه در نشست امروز آستانه راجع به سوریه به شرح ذیل است:

1- بر سطح عالیِ هماهنگی سه جانبۀ کنونی در زمینۀ اجرای مُفاد بیانیۀ یکسان رؤسای جمهوری ایران، روسیه و ترکیه مورخ 22 نوامبر 2017 در سوچی تأکید کردند؛

وزیران خارجه روسیه، ایران، و ترکیه که امروز در آستانه گرد هم آمده‌اند، بر سر بیانیه‌ای یکسان به توافق رسیدند.

2- توافق کردند که تعامل مؤثری را که تأثیر مثبتی بر اوضاع سوریه و کل منطقه خواهد داشت و خطر تفرقۀ قومی و نژادی را کم کردن خواهد داد ادامه دهند؛

3- نشست آتیِ سه جانبۀ سران را که در تاریخ 4 آوریل 2018 در ترکیه برگزار خواهد شد مورد توجهِ خاص قرار دادند؛

4- رضایت خود از کمک عینی فرایند آستانه در اصلاح اوضاع سوریه طی سال گذشته ابراز کرده، در این راستا بر موفقیتِ تلاش های جمعیِ خود در مبارزه با تروریسم بین المللی، به خاص شکست داعش در سوریه و ایجاد شرایط مساعد جهت حل و فصل سیاسی بر پایۀ قطعنامۀ 2254 شورای امنیت شرکت ملل تأکید ورزیدند؛

بیانیۀ یکسان ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه راجع به سوریه

5- تأکید کردند که فرایند آستانه و دستاوردهای آن به ابزاری مؤثر در کمک به صلح و ثبات در سوریه تبدیل شده است است؛

6- عزم یکسان خود مبنی بر ادامۀ تلاش های هماهنگ به منظور حصول اطمینان از بازگشت ناپذیری روند کم کردن خشونت در عرصۀ میدانی را ابراز داشتند؛

وزیران خارجه روسیه، ایران، و ترکیه که امروز در آستانه گرد هم آمده‌اند، بر سر بیانیه‌ای یکسان به توافق رسیدند.

7- بر پایبندی نیرومند و مداوم خود به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تأکید کردند. آنها همچنین تأکید کردند که هیچ اقدامی، صرف نظر از اینکه چه کسی آن را انجام دهد، نباید ناقض این اصولی باشد که طی قطعنامه های مربوط در شرکت ملل و بر اساس ارادۀ نمایندگان همۀ بخش های جامعۀ سوریه، که در کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه در سوچی به صورت روشن و براق بیان گردیده، تأیید شده است است؛

8- این اعتقاد خود را تکرار می کنند که مناقشۀ سوریه راه حل نظامی ندارد و از پیشرفتِ حاصل شده است طی هشت دوره نشست های بلندپایه در آستانه با نشانه کمک به تلاش های بین المللی جهت آخر دادن به منازعۀ سوریه از طریق اتخاذ اقداماتی جهت کم کردن خشونت در عرصۀ میدانی، ایجاد اعتماد میان طرف های درگیر، اصلاح اوضاع بشردوستانه و شتاب بخشیدن به تلاش ها جهت دست یافتن به راه حلی سیاسی استقبال کردند؛

بیانیۀ یکسان ایران، روسیه و ترکیه در نشست آستانه راجع به سوریه

9- اوضاع اجرای یادداشت تفاهم مورخ 4 می 2017 دربارۀ ایجاد مناطق کم کردن تنش در سوریه را مورد توجه قرار داده و بر عزم خود مبنی بر ادامۀ اجرای مُفاد آن در زمینۀ هر چهار منطقۀ کم کردن تنش تأکید کردند، و همچنین تأکید نمودند که ایجاد مناطق کم کردن تنش در هیچ شرایطی نباید حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضیِ جمهوری عربی سوریه را تضعیف کند؛

10- بر عزم خود مبنی بر ادامۀ همکاری به منظور نابودی نهایی داعش، جبهةالنصره و همۀ دیگر افراد، گروه ها، تشکل ها و موجودیت های وابسته به القاعده یـا داعش در سوریه که از سوی شورای امنیت شرکت ملل شناسایی شده است اند و جلوگیری از جابه جایی آنها به دیگر کشورها و مناطق تأکید کردند؛

11- بر لزوم کمک به سوری ها در بازگرداندن وحدت کشورشان و دستیابی به راه حلی سیاسی جهت مناقشۀ کنونی از طریق فرایندی فراگیر، آزاد، عادلانه و براق با راهبریِ سوری و مدیریت سوری که منجر به یک قانون اساسی برخوردار از حمایت مردم سوریه وانتخابات آزاد و عادلانه با همکاری همۀ سوری های واجد شرایط تحت نظارت شرکت ملل شود، تأکید ورزیدند؛

12- از برگزاری کنگرۀ گفتگوی ملی سوریه در سوچی در تاریخ 30 ژانویۀ 2018 به عنوان کمکی عمده در شتاب بخشیدن به روند حل سیاسی با کمک شرکت ملل استقبال کردند و بر پایبندی و حمایتِ خود از تصمیمات اتخاذ شده است در کنگرۀ سوچی، به خاص تشکیل کمیتۀ قانون اساسی و تسهیل هر چه سریع ترِ أغاز کارِ آن در ژنو، با کمک فرستاده ویژۀ دبیرکل شرکت ملل در سوریه تأکید کردند؛

13- از نمایندگان دولت جمهوری عربی سوریه و مخالفینی که به حاکمیت، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی و ماهیت غیرفرقه ایِ سوریه پایبندند و نیز از جامعۀ بین المللی درخواست کردند که از کار کمیتۀ قانون اساسی پشتیبانی کنند؛

14- بر ضرورت اطمینان یافتن از دسترسی بشردوستانۀ سریع، ایمن و بدون مانع به نواحی آسیب دیده از منازعۀ جاری تأکید ورزیدند؛

15- نگرانی خود را از نقض مداوم رژیم آتش بس ابراز داشته، به عنوان ضامنین رژیم آتش بس اعلام کردند که تلاش های خود را در جهت حصول اطمینان از رعایت توافقات مربوط زیاد کردن خواهند داد؛

16- از قطعنامۀ 2401 شورای امنیت شرکت ملل در تصویر العمل به اوضاع اسفناک بشردوستانه در سراسر سوریه، به خاص غوطۀ شرقی، یرموک، فوعه و کفریا، استان ادلب، شمال استان حماه، رکبان و رقّه استقبال کردند؛

17- آمادگی خود مبنی بر ادامۀ تلاش ها جهت اجرای مُفاد قطعنامۀ فوق الذکر با نشانه تقویت رژیم آتش بس و اصلاح اوضاع بشردوستانه در سراسر جمهوری عربی سوریه ابراز داشتند و از همۀ طرف ها خواستند، از جمله از طریق ارسال کمک های بشردوستانۀ بیشتر، تسهیل مین زداییِ بشردوستانه، احیای امکانات زیرساختیِ اساسی (از جمله تأسیسات اقتصادی و اجتماعی) و محافظت از میراث فرهنگی و تاریخی، کاملاً از این فرایند حمایت کنند؛

18- از برگزاری نخستین نشست کارگروه آزادی بازداشت شدگان/ربوده شدگان و تحویل اجساد و شناسایی مفقودین پیش از برگزاری نشست وزرا استقبال کرده، اعتقاد خود را ابراز میدارند که تلاش های این کارگروه موجب ایجاد اعتماد زیاد میان طرف های درگیر در سوریه گردد؛

19- مراتب قدردانی صمیمانۀ خود را از جناب آقای نورسلطان نظربایف، مدیر جمهوری قزاقستان، و مقامات این کشور بابت حمایت از فرایند آستانه و میزبانی نشست های بین المللی دربارۀ سوریه ابراز داشتند؛

20- تصمیم گرفتند که نشست بین المللی بلندپایۀ بعدی دربارۀ سوریه در اواسط ماه می 2018 در آستانه برگزار شود.

واژه های کلیدی: ترکیه | روسیه | سوریه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs