تنفر وزارت کار رییس جمهور وزارت امور خارجه

تنفر: وزارت کار رییس جمهور وزارت امور خارجه اخبار سیاسی و اجتماعی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی موش‌های مهاجم صخره‌های مرجانی را ترساندن می‌کنند

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد: صخره‌های مرجانی جهت حفظ بقای خود به مدفوع پرندگان نیاز دارند، ولی موش‌ها جمعیت پرنده‌های دریایی را ترساندن می‌کنند. 

موش‌های مهاجم صخره‌های مرجانی را ترساندن می‌کنند

موش های مهاجم صخره های مرجانی را ترساندن می کنند

عبارات مهم : جمعیت

نتایج یک تحقیق نشان می دهد: صخره های مرجانی جهت حفظ بقای خود به مدفوع پرندگان نیاز دارند، ولی موش ها جمعیت پرنده های دریایی را ترساندن می کنند.

به گزارش ایسنا، محققان در بررسی روی چگونگی تاثیرگذاری موش ها بر از بین رفتن صخره های مرجانی دریافتند: با از بین بردن موش ها می توان جمعیت پرنده های دریایی و در نتیجه صخره های مرجانی را حفظ کرد.

در این مطالعه، محققان انگلیسی به بررسی روی 12 جزیره در مجمع الجزایر چاگوس در اقیانوس هند پرداختند که نیمی از این جزیره ها عاری از وجود موش هستند و نیمی دیگر آلوده به وجود موش های سیاهی هستند که سال های دور وارد این منطقه شده است اند. این محققان در بررسی های خود روی خاک، جلبک ها و جمعیت گونه های ماهی با تخریب های بوم شناختی جدی ناشی از وجود این موش ها مواجه شدند.

موش‌های مهاجم صخره‌های مرجانی را ترساندن می‌کنند

به گفته محققان در جزایر عاری از وجود این موش های سیاه تعداد قابل توجهی پرنده دریایی بوده که مدفوع آن ها نیتروژن خاک را تامین می کند. سپس این نیتروژن وارد دریا می شود که جهت ماهی ها و جلبک ها بافایده هست. هرچند، موش های سیاه از این پرنده های دریایی و تخم های آن ها تغذیه کرده و باعث شده است جمعیت پرندگان دریایی در 90 درصد جزایر دنیا کم کردن پیدا کند.

محققان انگلیسی با بیان اینکه تاثیر جمعیت پرنده های دریایی روی صخره های مرجانی بالاست و بین وجود این موش ها و سلامت مرجان ها ازتباط وجود دارد، اظهار داشتند: ریشه کن کردن موش ها از این جزایر باید در اولویت باشد.

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد: صخره‌های مرجانی جهت حفظ بقای خود به مدفوع پرندگان نیاز دارند، ولی موش‌ها جمعیت پرنده‌های دریایی را ترساندن می‌کنند. 

واژه های کلیدی: جمعیت | مدفوع | پرنده | محققان | دریایی | الجزایر | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs